اسکنر یک دستگاه برای تصویر برداری از صفحات متنی یا عکس های رنگی می باشد . البته دارای کاربرد های دیگری هم می باشد مانند گرفتن اثر انگشت یا اسکن چهره و...