بررسی تبلت Lenovo Yoga Tab 3

  • بررسی تبلت Lenovo Yoga Tab 3


    این تبلت برای انجام امور ساده می باشد و اگر بودجه ی کمی برای خرید تبلت دارید ، گزینه ی مناسبی است . Yoga Tab 3 نه تنها ظاهری شیک و خلاقانه دارد بلکه از درون نیز دارای 2 قابلیت خیلی مهم است که شامل : بلند گو های قدرتمند و دوربین بسیار دقیقی که می تواند 180 درجه بچرخد ، می شود.
    طراحی این تبلت از شکل باریک و ساده ی دیگر تبلت ها فاصله دارد چراکه دارای یک میله ی استوانه ای در یک سمت تبلت که به صورت طولی  قرار گرفته است (به عنوان پایه) ، می باشد  و  همچنین این میله دارای قابلیت چرخش است . و دور تبلت ، پوشیده از یک لبه ی آلومینیومی است که نگه داشتن تبلت در دستانتان را راحت تر می کند .

    Readmore