بررسی فرمان بازی Logitech G920

  • بررسی فرمان بازی Logitech G920


    G920 یک فرمان بازی بسیار قابل توجه است ، چراکه اولین فرمان بازی است که توسط شرکت لاجیتک برای همه ی نسل های Xbox ارائه شده است .
    در حالی که این فرمان بازی هم برای Xbox و هم برای PC طراحی شده است ، ما در اینجا به بررسی عملکرد G920 در Xbox می پردازیم .  

    Readmore