بررسی پد ماوس معمولی

  • بررسی پد ماوس گیمینگ Razer Firefly


    بازی باز های حرفه ای و جدی طالب داشتن یک ماوس و صفحه کلید گیمینگ هستند . به همین دلیل همانطور که خریدن یک ماوس گیمینگ قدرتمند و پر سرعت برای یک بازی باز اهمیت دارد ، می توان گفت که به همان میزان داشتن یک پد ماوس برای قرار و حرکت دادن آن ماوس بسیار حائز اهمیت است . چراکه سطحی که ماوس روی آن قرار می گیر ، تاثیر بسیار زیادی روی عملکرد ماوس دارد . به همین دلیل در این بررسی می خواهیم به طراحی و کارایی پد ماوس Razer Firefly بپردازیم .

    Readmore
  • پد ماوس


    بررسی و معرفی انواع پد ماوس معمولی و مخصوص بازی

    Readmore