بررسی Extreme 3D Pro

  • بررسی تخصصی جو استیک Extreme 3D Pro لاجیتک


    تحقیقات نشان داده است که در خلبانیِ پیشرفته همه چیز به غریزه و سرعت عکس العمل برمی گردد. برای کمک به این امر آزمایشگاه های پیشرفته لاجیتک دسته کنترلر لاستیکی Extreme 3D pro را طراحی کرده اند. نتیجه کار کنترلِ تک دسته ایِ آزاد  و دقیقی شده است که کمتر در آن ردپای دستگاه ها و ابزارهای اتوماتیک حس می شود.

    Readmore